We kunnen altijd mensen gebruiken die willen helpen bij activiteiten in ons Stadsdorp. We blijven groeien en kunnen ons levendige stadsdorp alleen zo levend houden als we het met elkaar doen. Wil je helpen, eenmalig of langer, lees dan even door.

Concreet zoeken we op dit moment:

Vrijwilligers voor verspreiden van ladders, flyers en dergelijke.
Op deze ladder kunnen we iedere 3 maanden de aktiviteiten van ons Stadsdorp volgen.
Tot op heden verspreidde Mia Valkhoff, samen met een paar verspreiders, deze ladder op verschillende adressen. Graag willen we de A3, A4 en flyer wat breder verspreiden met behulp van bereidwilligen.
Dit betekent dat we een paar mensen extra nodig hebben die in hun buurt adressen weten te vinden die een brochure willen ophangen. B.v. ook in je eigen wooncomplex.
Dit geldt voor de Frederik Hendrikbuurt, Spaarndammer buurt en ik wil graag een extra hulp voor de
Staatsliedenbuurt. Meld je bij mij via telefoon 06 1557 1395 of op de Van der Palmkade 13.
Het is weinig werk 1/2 uur per 3 maanden


Vrijwilligers voor Boek en Film.
Komende herfst en winter gaan we weer van start met Boek en Film in samenwerking met de OBA in de Westerparkbuurt. Het gaat om circa 4 avonden. Hiervoor hebben we een aantal vrijwilligers nodig voor de begeleiding van deze avonden. Denk hierbij aan kaartverkoop bij de entree, koffie en thee serveren, drankjes en hapjes na de film en opruimwerkzaamheden na afloop. Hoe meer mensen hoe minder werk! Wil je hier aan meewerken,  
laat het ons weten als je meer wilt weten of interesse hebt.

Onderzoek naar Klaverjasclub en/of gastvrouw of gastheer voor deze Klaverjasclub.
We willen eerst graag weten of er behoefte is aan een klaverjasclub die geregeld bij elkaar komt in onze buurt. Heb je hier een idee over, neem dan contact op via deze link:
Laat het ons weten als je meer wilt weten of interesse hebt.
We zoeken dan samen een geschikte ruimte, dag, tijdstip en dergelijke. We kunnen reclame maken via de nieuwsbrief van het stadsdorp en helpen je verder met de organisatie om op te starten. We horen het graag als je hier mee aan de slag wilt.

Een lid voor de kerngroep
We willen de kerngroep graag steeds vernieuwen, zodat er frisse ideeën blijven komen en mensen die het stadsdorp mee willen organiseren. Wil je meer weten? Kijk dan hier.

Laat het ons weten als je meer wilt weten of interesse hebt.

Heb je interesse om je op een andere manier in te zetten, laat het ons dan ook weten. Alle hulp is welkom!

We zullen je altijd eerst meer informatie geven en een gesprek met je voeren. Als het van beide kanten klikt, gaan we samen aan de slag. Je kunt op onze hulp rekenen. Wij ook op de jouwe?