De kerngroep wil vooral de voorwaarden scheppen waarmee bewoners zelf activiteiten kunnen realiseren. Op dit moment heeft de kerngroep vijf leden, te weten: Annemiek Schenkels, Angèle Goossens, Nellie Grent, Margriet Lenglet en Peter Zijlema. We zijn op zoek naar nieuwe leden.

Wat doet de kerngroep?
We houden ons vooral bezig met:
  • communicatie, zodat bekend is wat Stadsdorp Westerpark is en doet;
  • financiering: zorgen dat er voldoende geld is om het stadsdorp te laten draaien;
  • contacten leggen en onderhouden: we willen graag samenwerken en met organisaties en initiatieven in de buurt;
  • zorgen voor vrijwilligers en structuur: we zorgen voor een werkorganisatie (overleg, afspraken en middelen) en proberen zoveel mogelijk vrijwilligers te vinden zodat we samen zorgen voor een actief stadsdorp;
  • coördineren van activiteiten: maken van een planning, maar ook zorgen voor een stadsdorp dat steeds meer een afspiegeling is van de buurt.
Vergaderingen
De kerngroep vergadert ongeveer één keer per maand. Vergaderingen van de kerngroep zijn openbaar. Als je mee wilt praten of een voorstel wilt doen, ben je van harte welkom. Neem dan even van tevoren contact met ons op. De vergaderdata staan in de stadsdorpagenda.

Allemaal vrijwilligerswerk
Al het werk in het Stadsdorp is vrijwilligerswerk. Vrijwilligers ontvangen voor hun inzet geen financiële vergoeding. Dat geldt dus ook voor de kerngroep. Gemaakte onkosten worden uiteraard vergoed, mits daarover van tevoren afspraken zijn gemaakt.

De slogan van Stadsdorp Westerpark is SAMEN MAKEN WE DE BUURT.