Een stadsdorp draait op vrijwilligers. Iedereen binnen Stadsdorp Westerpark zet zich in op vrijwillige basis, zonder financiële vergoeding. De kerngroep vindt het wel van belang om mensen die inzetten of willen gaan inzetten voor het Stadsdorp de mogelijkheid te bieden om zich te scholen. We hebben daar een klein budget voor beschikbaar.

Als je interesse hebt en je wilt ontwikkelen, neem dan contact met ons op zodat we de mogelijkheden kunnen bespreken.
Ons emailadres is kerngroep@stadsdorpwesterpark.nl