Hieronder kun je lezen hoe onze inkomsten en uitgaven eruit zien (in grote lijnen).

Onze inkomsten
De inkomsten in 2022 bedroegen € 7.900. Die bestaan voor 56% uit subsidie uit het buurtbudget van Stadsdeel West. Daarnaast bestaan onze inkomsten uit bijdragen in de spaarpotten die bij onze activteiten te vinden zijn en uit giften van stadsdorpers (31%). Incidenteel zijn er soms bijdragen van fondsen voor specifieke activiteiten of als algemene gift.

Onze uitgaven
Onze uitgaven bedroegen in 2022 € 10.015. We gaven in 2022 ruim 40% uit aan communicatie, zoals drukwerk, de website, onze nieuwsbrief en promotiemateriaal. Ruim 35% van ons budget geven we uit aan stadsdorpactiviteiten en aan bijeenkomsten en scholing van onze 55 vrijwilligers. Ongeveer 25% van onze kosten zijn organisatiekosten zoals kantoorartikelen, bankkosten, IT-uitgaven, en vergaderkosten.

2022 was ons jubileum jaar
In de loop van het jaar herstelden zich alle activiteiten na corona. Tegelijkertijd begonnen we aan een reeks bijzondere jubileumactiviteiten. Hierdoor gaven we meer geld uit aan activiteiten en aan communicatie. Ook de inkomsten stegen met name door giften van stadsdorpers.

Meer weten?
In ons jaarverslag 2022 vind je meer informatie over onze financiën.

Als je meer wilt weten en bijvoorbeeld onze begroting inzien, neem dan contact met ons op door een mailtje te sturen aan: kerngroep@stadsdorpwesterpark.nl