Vanaf november vorig jaar heeft Nellie Grent als aspirant-lid meegedraaid met de kerngroep en per april is zij definitief toegetreden tot de kerngroep. We zijn blij met Nellies komst. Hieronder vertelt zij het een en ander over zichzelf.

Ik woon inmiddels 36 jaar in de Spaarndammerbuurt, daarvoor heb ik in andere stadsdelen gewoond. Toen ik er kwam wonen was het nog een niet zo bekende arbeidersbuurt met betaalbare woningen. Inmiddels zijn delen van de Spaarndammerbuurt opgeknapt, het mooie ‘arbeiderspaleis’ Het Schip is een museum en publiekstrekker geworden, de aangrenzende Houthavens zijn er bij gekomen en ook het Westerpark trekt veel mensen. Daarnaast zit de westelijke stadsuitbreiding met Haven Stad nog in de planning.  Amsterdam wordt steeds groter en de Spaarndammerbuurt is een aantrekkelijke buurt geworden om in te wonen, werken en recreëren. De vraag is hoe de sociale en economische samenhang tussen de oude en nieuwe bewoners, de vaste en tijdelijke bewoners, oud en jong, met diverse achtergronden, in deze van oudsher communistische en socialistische buurt, zich in de toekomst zal gaan ontwikkelen.

Ik denk dat Stadsdorp Westerpark hierbij een positieve rol kan spelen. De afgelopen jaren heb ik met plezier aan meerdere activiteiten van het stadsdorp meegedaan. Ik leer van alles over mijn eigen buurt en ontmoet allerlei nieuwe mensen, waardoor ik mij nog meer betrokken ben gaan voelen bij de Spaarndammerbuurt en stadsdeel Westerpark in zijn geheel.

In het verleden ben ik opgeleid in en werkzaam geweest in het jeugdwelzijnswerk en in de grafische industrie, gevolgd door een studie antropologie met specialisatie Tibetaanse cultuurgebieden. Ik heb verspreid over meerdere jaren in totaal ruim drie jaar gewerkt, gewoond en gereisd in Tibet en India, en ik ga daar af en toe weer voor enkele weken heen. Mijn 'thuis' is echter hier in Nederland, in mijn vertrouwde Spaarndammerbuurt.

In de jaren 90 ben ik actief geweest voor een Tibet-organisatie op de Prinsengracht en later in De Wittenstraat, met een bijzondere bibliotheek. Om meer te weten te komen over de bibliotheektechnische kant van het bibliotheekvak ben ik de bibliotheekopleiding gaan doen en later gaan werken bij de Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam. Bijna 25 jaar ben ik daar inmiddels in dienst, en in mijn functie houd ik mij met name bezig met het leveren aan en aanvragen van informatie bij bibliotheken elders, voor docenten en studenten. In Nederland en in het buitenland, waaronder India. Tevens heb ik mij vijf jaar ingezet als (bestuurs)lid van de ondernemingsraad voor de bibliotheek en andere UvA-diensten, om zo de belangen van de personeelsleden zo goed mogelijk te vertegenwoordigen en te verbeteren.

Op vergelijkbare wijze wil ik als kerngroeplid mijn opgedane kennis en ervaring aanwenden voor de bewoners van Westerpark en graag bijdragen aan het vergroten van de verbinding tussen buurtbewoners. In eerste instantie zal ik mij gaan bezighouden met de website en het jaarverslag van het stadsdorp, en binnenkort ook met stadswandelingen en andere activiteiten voor en door buurtbewoners. Ik verheug mij op mooie nieuwe ontmoetingen en belevenissen!