Op donderdagavond 13 oktober organiseren we een feestelijke burenbijeenkomst. Een mooie gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Op het programma staat muziek, onze buurtquiz, een update over het stadsdorp en een gesprek met één van onze stadsdeelbestuurders te weten Thomas Hermans. Het gesprek zal gevoerd worden aan de hand van twee thema's: Duurzaamheid in de Wijk en Relatie bewoners en Stadsdeel West.

De avond vindt plaats in de OBA Staatsliedenbuurt en begint om 19.30 uur. Rond 21.30 uur sluiten we de avond af met een borrel.

De capaciteit van de zaal is beperkt, daarom vragen we je van tevoren om je op te geven. Dat kan door te mailen naar: stadsdorpbijeenkomst13oktober@stadsdorpwesterpark.nl

We hopen je te zien daar!