Op een zonnige donderdagochtend loop ik langs 'de Koperen Knoop', een seniorencomplex aan de Van Limburg Stirumstraat, hoek De Wittenkade. De naam is ontleend aan de functies die vroegere bewoners bekleden, dat waren merendeels geüniformeerde beroepsbeoefenaars, als tramconducteurs en politieagenten. Dit heb ik wel even moeten opzoeken, eerder nooit stilgestaan bij de naam.

Ik besluit een kijkje binnen te nemen, eenmaal binnen zie ik op het raam de naam, “de Bijenkorf” staan. Het bord boven de ingang suggereert dat tijden veranderen. De letters “De Koperen Knoop” zijn weggehaald. Slechts de contouren van deze oude naam zijn nog vaag te lezen.


Ik tref een viertal mensen aan rond een koffietafel. Zij zijn de vrijwilligers die wachten op klandizie. Klandizie die maar niet komt opdagen. Het zaaltje doet ongezellig aan, het is er nogal rumoerig, daar er in de naastgelegen ruimte pauze wordt gehouden door een groep vrijwilligers. Deuren om de ruimtes van elkaar te scheiden ontbreken.

Op mijn vraag waarom komen bewoners en buurtbewoners niet, volgen enkele verklaringen.

-Er is geen animo meer om een bakkie te doen.

-Bewoners zijn te oud om naar beneden te komen. Vroeger gingen ze naar een verzorgingshuis, tegenwoordig gaan ze hierboven dood.

-De mooie dingen in de ruimte, als lamellen, mooi meubilair zijn weggehaald.  

-Na corona is het allemaal nog erger geworden.

Ik heb het bij deze verklaringen gelaten, omdat ik door het uitgebreide gesprek dat wij voerden wel verdrietig ben geworden. Verdrietig over wat er zich allemaal tussen mensen afspeelt.

Het gesprek eindigt met; “Vroeger, ja, toen was het gezelliger, toen gaf men om elkaar, stond iedereen voor elkaar klaar. Nu is het ieder voor zich. Vroeger was er een huismeester van Rochdale, bij wie je kon aankloppen, nu moet je zelf  kwesties oplossen met andere bewoners, of leven met schade aan het appartement dat maar niet verholpen wordt, als je niet assertief bent.” Eensgezind geeft het viertal aan dat als ze eenmaal de deur van hun eigen woning achter zich dicht hebben getrokken, dan sluiten ze daarmee ook alle sores buiten.

Als ik weer buiten sta schijnt gelukkig nog de zon.

Wil je reageren? Dat kan. Je kunt Constance bereiken op 
constancevarekamp@stadsdorpwesterpark.nl

Alle blogs zijn hier terug te lezen.