Herinner je je deze spullen nog? Hiermee zouden wij op 21 maart de wijk in gaan om Op te Zoomeren. Ook daar kwam zoals bekend niets van. Maar je kunt natuurlijk ook je eigen straatje schoonvegen.

Goed voor de omgeving (zeker nu menige gemeentelijke schoonmaker niet beschikbaar is) en goed voor je conditie! Veel plezier. O ja, houdt afstand en na afloop handen wassen!!

Samen doen we het: Westerpark schoon.