Burenhulp Westerpark is een van de projecten van Kerk & Buurt Westerpark. Bij Burenhulp zijn we altijd op zoek naar enthousiaste en betrokken buurtbewoners die iets voor een buur willen betekenen. Net als bij Stadsdorp Westerpark worden bij Burenhulp bewoners aan elkaar gekoppeld voor kleine hulpvragen. Iets ophangen, eenmalig een boodschap of bijvoorbeeld een keer helpen in de tuin.

Daarnaast is Burenhulp er ook voor mensen die een beetje extra aandacht nodig hebben. Bewoners die het contact met de mensen om zich heen zijn verloren, geen familie hebben om op terug te vallen of soms onhandig zijn in sociaal contact. Burenhelpers gaan wekelijks bij mensen op de koffie, doen samen boodschappen of begeleiden naar het ziekenhuis. Het kan zijn dat u als buurtbewoner iemand mee neemt naar de activiteiten van Stadsdorp Westerpark.

Burenhulp westerpark gaat verder dan alleen een boodschap doen, er is tijd voor een gesprek en mensen worden gestimuleerd onderdeel te worden van de buurt.

Burenhulp en Stadsdorp kunnen goed samenwerken door klussen die niet direct kunnen worden opgepakt aan elkaar te vragen. Burenhulp werkt er naartoe dat buren zelf met hun vraag naar het Stadsdorp komen.

Iedereen is welkom voor extra informatie of een kennismaakgesprek. Wanneer u een tijdje met een buurtbewoner op wilt optrekken en iets wilt betekenen voor mensen in isolement dan horen wij dat graag!

Zorgzame buren /even samen optrekken/ in de buurt/ lekker dichtbij/ contact met buren/

Contactpersoon Burenhulp Westerpark: Jette Uittenhout

Bezoekadres en tijden: Dinsdag en Donderdag van 12.00- 14.00 uur.

De Wittenkade 111, kantoor in de kringloopwinkel onder de Nassaukerk.

Telefoon: 06-83 25 40 89

Mail: burenhulp.westerpark@gmail.com