Wil je contact en ervaring uitwisselen met leeftijdsgenoten?  Marja, Hester en Nilke van Wij Ouder Wijzer starten op 12 september een gespreks- en doegroep voor thuiswonende 55-plussers mensen in buurtcentrum De Horizon.

Uitgangspunt is de levenservaring en kennis van de deelnemers zelf. Hoe ziet je kwaliteit van leven er voor jou uit is de vraag die centraal staat. ‘Je herkent ervaringen, komt op ideeën, wordt nieuwsgierig naar oplossingen van anderen.’

Leven is omgaan met veranderingen. Hoe blijf je lichamelijk en geestelijk fit? Hoe verblijf je veilig je huis? Wat vind je belangrijk in de buurt? Hoe leer je omgaan met de digitalisering? Dat zijn vragen die in de bijeenkomsten aan de orde kunnen komen. ‘Gezamenlijk hebben we honderden jaren ervaring,’ zegt Hester, een van de groepsbegeleiders, ‘dan wil je niet dat er iemand voor de groep staat die je vertelt hoe het moet. Daarom gaan we zelf op zoek naar de antwoorden op dit soort vragen.’ Het programma Wij Ouder Wijzer draait al vijf jaar met succes in West en twee jaar in Oost.

Thema’s kunnen gezondheid, wonen, voeding en bewegen, sociale contacten, ritme en routine, tijdsbesteding, zingeving en zelf- en samenredzaamheid. ‘We gebruiken vaak de metafoor van een reis’, zegt Hester, ‘We gaan op reis langs verschillende onderwerpen, de groep bepaalt zelf hoe de reis eruit ziet. Het is geen cursus. Je leert door te doen. Samen weten we meer.

Er wordt niet alleen gepraat. Soms maken de deelnemers een levenslijn of collages, een overzicht van de verschillende activiteiten die iemand in de verschillende fases van het leven gedaan heeft, en hoe ze verder willen. ‘Mannen zijn welkom! Misschien moeten we meer klussen doen, al werkende wissel je dingen uit.’

Er worden acht bijeenkomsten georganiseerd. Wanneer de groep na die acht keer zelfstandig verder wil gaan kan dat: er zijn verschillende groepen met nieuwe activiteiten doorgegaan. Ze ontmoeten elkaar dan vaak maandelijks, de groepsbegeleiders bieden nog wat structuur, maar de activiteiten die men onderneemt, kiest men zelf en voert men zelf uit. Te denken valt aan wandelingen, museumbezoek, uitwisseling van tips voor boeken, activiteiten in de stad of natuur, gezamenlijke uitjes, gesprekken over zingeving.

Wij Ouder Wijzer is een burgerinitiatief, opgezet door en voor senioren. De serie bestaat uit acht bijeenkomsten, en start op maandag  12 september, van 10.30 tot 13.00 uur in buurtcentrum De Horizon.