FotocolleKtief De Knoop heeft een digitale expositie samengesteld van de beste foto's die een aantal colleKtiefleden in het afgelopen jaar hebben gemaakt. Deze expositie omvat ruim 50 foto's, heel verschillend van onderwerp en vorm, maar alle met liefde gemaakt. Kijk mee