Steeds meer mensen raken betrokken bij Stadsdorp Westerpark. Dat waarderen wij! We willen deelnemen aan Stadsdorp Westerpark laagdrempelig houden. Daarom hoef je geen lid te worden van het Stadsdorp en hebben de activiteiten lage kosten of zijn kostenloos.

Maar een stadsdorp draaiende houden kost tijd, moeite en geld.


Door jouw financiële ondersteuning kunnen wij ons werk voortzetten en er samen met iedereen uit de buurt voor zorgen dat we het gezellig hebben met elkaar en iets voor elkaar over hebben. En de buurt groen, schoon en veilig maken en houden.

Elk bedrag om dit werk te steunen is welkom. Dat kun je doen door een bijdrage te stoppen in onze spaarpotten die we bij veel activiteiten bij ons hebben.

Of maak een bijdrage over op onze bankrekening.
Ons bankrekeningnummer is NL40BUNQ2291043412 ten name van Stadsdorp Westerpark in Amsterdam.

Alvast hartelijk dank! We zullen je bijdrage zo goed mogelijk besteden.