Op 14 november waren ruim 50 buurtbewoners aanwezig op de burenbijeenkomst in de OBA. De hoofdmoot van de avond bestond uit een gesprek met de stadsdeelpolitici die voor Westerpark in de stadsdeelcommissie West zitten.

Daarnaast was muziek, een film over het stadsdorp en de cryptische buurtquiz 'Hoe goed ken jij de buurt?' Waarmee een mooie stadsdorp wisseltrofee was te winnen!

En we gaven een korte update hoe het Stadsdorp er voor staat. En er was een interview met 3 gastvrouwen van stadsdorpactiviteiten.

Tijdens de avond kwamen vragen van bewoners aan bod die vooraf waren opgestuurd en op de avond waren ingeleverd. De vragen gingen over de thema's Samenhang, Woomgeving en Invloed. Er vond een levendig gesprek plaats tussen de stadsdorpers en de politici. Niet alle vragen konden aan bod komen. Maar alle vragen zijn doorgestuurd aan de politici voor een persoonlijk antwoord.


We kijken terug op een mooie avond, met een gevarieerd programma en veel betrokken stadsdorpers en politici!