Steeds meer mensen raken betrokken bij Stadsdorp Westerpark. Dat waarderen wij! We willen deelnemen aan Stadsdorp Westerpark laagdrempelig houden. Daarom hoef je geen lid te worden van het Stadsdorp en hebben de activiteiten lage kosten of zijn kostenloos.

Maar een stadsdorp draaiende houden kost tijd, moeite en geld.

Een financiële bijdrage is daarom van harte welkom. Met de Tikkie-knop hieronder kies je zelf het bedrag dat je wilt doneren.
Door jouw financiële ondersteuning kunnen wij ons werk voortzetten en er samen met iedereen uit de buurt voor zorgen dat we het gezellig hebben met elkaar en iets voor elkaar over hebben. En de buurt groen, schoon en veilig maken en houden.


Elk bedrag is welkom

Elk bedrag om het stadsdorp te steunen is welkom. Dat kan op drie manieren:
- door een bijdrage te stoppen in onze spaarpotten die we bij veel activiteiten bij ons hebben.
- door te klikken op de knop hierboven (dat werkt als een Tikkie)
- door een bijdrage over te maken op onze bankrekening  NL40BUNQ2291043412 ten name van Stadsdorp Westerpark in Amsterdam.

Aftrekbaarheid
Giften aan Stadsdorp Westerpark zijn niet aftrekbaar. De fiscus stelt namelijk twee voorwaarden: de ANBI-status of een vereniging zijn met volledige rechtsbevoegdheid. Wij voldoen aan beide voorwaarden niet.

Alvast hartelijk bedankt!

We zullen je bijdrage zo goed mogelijk besteden.