Ons stadsdorp is een initiatief van en voor buurtbewoners uit Westerpark. We willen een platform creëren om de samenhang in de buurt te vergroten. Hoe doen we dat?

Door bewoners met elkaar in contact te brengen voor burenhulp, sociale activiteiten, versterking van de veiligheid en verbetering van de woonomgeving.

Onze slogan is:

SAMEN MAKEN WE DE BUURT

Wil je meer weten over Stadsdorp Westerpark, lees dan verder.

Andere stadsdorpen
Er zijn in Amsterdam ruim 30 stadsdorpen. Als je eens een kijkje wilt nemen wat andere stadsdorpen zoal doen, kijk dan hier. Ieder stadsdorp ontwikkelt zich naar de aard van de buurt en door de initiatieven die de bewoners ontplooien. Je vult het met elkaar in.

De overheid vraagt bewoners steeds meer om zelf initiatieven te nemen en zich daarvoor in te zetten. Een stadsdorp is een concrete manier om daar vorm en inhoud aan te geven.