In het jaarverslag 2022 hebben we een puzzel-cryptogram opgenomen. Hij bestaat uit 19 opgaven. Uit elk goed antwoord haal je één letter. Die letters vormen samen een zin. De antwoorden zijn allemaal woorden die samenhangen met Stadsdorp Westerpark. Zin om hem op te lossen?

Als je zin die we zoeken en alle 19 goede antwoorden aan ons opstuurt voor 15 april a.s. maak je kans op één van de drie prijzen. We verloten gratis mee-eten bij de bureneettafel, een gratis kaartje voor Film & Soep en twee drankjes bij de burenborrel.

Je kunt je goede antwoord insturen aan: puzzel@stadsdorpwesterpark.nl

Doe het wel op tijd (voor 15 april a.s.) en stuur alles in, dus zowel de zin als de 19 antwoorden.

Je kunt het puzzelvel hier downloaden. Veel succes!