Hieronder kun je lezen hoe onze inkomsten en uitgaven eruit zien (in grote lijnen).

Onze inkomsten
De inkomsten in 2021 bedroegen € 6454. Die bestaan voor 70% uit subsidie uit het buurtbudget van Stadsdeel West. Daarnaast bestaan onze inkomsten uit bijdragen in de spaarpotten die bij onze activteiten te vinden zijn en uit giften van stadsdorpers. Incidenteel zijn er soms bijdragen van fondsen voor specifieke activiteiten of als algemene gift.

Onze uitgaven
Onze uitgaven bedroegen in 2021 € 5521. We gaven in 2021 ruim 40% uit aan communicatie, zoals drukwerk, de website, onze nieuwsbrief en promotiemateriaal. Ruim 35% van ons budget geven we uit aan stadsdorpactiviteiten en aan bijeenkomsten en scholing van onze 50 vrijwilligers. Ongeveer 20% van onze kosten zijn organisatiekosten zoals kantoorartikelen, bankkosten, IT-uitgaven, en vergaderkosten.

2021 was een bijzonder jaar
Vanwege Corona zag het jaar er anders uit, ook financieel. Er zijn minder activiteiten, sommigen liggen stil, anderen zijn online. Daardoor zijn er ook minder kosten en ook minder inkomsten uit onze spaarpotten.

Meer weten?
In ons jaarverslag 2021 vind je meer informatie over onze financiën.

Als je meer wilt weten en bijvoorbeeld onze begroting inzien, neem dan contact met ons op door een mailtje te sturen aan: kerngroep@stadsdorpwesterpark.nl