Onze begroting voor het jaar 2020 bedraagt € 5750. Hieronder kun je lezen hoe onze inkomsten en uitgaven eruit zien (in grote lijnen).

Onze inkomsten
Die bestaan voor 70% uit subsidie uit het buurtbudget van Stadsdeel West. Daarnaast bestaan onze inkomsten uit bijdragen in de spaarpotten die bij onze activteiten te vinden zijn en uit giften van stadsdorpers. Incidenteel zijn er soms bijdragen van fondsen voor specifieke activiteiten of als algemene gift.

Onze uitgaven
We geven ruim 40% uit aan communicatie, zoals drukwerk, de website, onze nieuwsbrief en promotiemateriaal. Ruim 35% van ons budget geven we uit aan stadsdorpactiviteiten en aan scholing van onze vrijwilligers. Ongeveer 20% van onze kosten zijn organisatiekosten zoals kantoorartikelen, bankkosten, IT-uitgaven, en vergaderkosten.

2020 is een bijzonder jaar
Vanwege Corona ziet het jaar er anders uit, ook financieel. Er zijn minder activiteiten, sommigen liggen stil, anderen zijn online. Daardoor zijn er ook minder inkomsten uit onze spaarpotten. Gelukkig levert dit geen financiële problemen op.

Meer weten?
Als je meer wilt weten en bijvoorbeeld onze begroting inzien, neem dan contact met ons op door een mailtje te sturen aan: kerngroep@stadsdorpwesterpark.nl