'Groen' in de stad is niet alleen belangrijk voor hoe mensen zich voelen (zoals te lezen is in de aflevering 'De groene vluchtheuvel'), of voor dieren en planten. Ook voor het beheersen van wateropslag en -afvoer zijn groene oases in de stad van essentieel belang. Wageningen University and Research (WUR) over het belang van 'groen': 'Dit zorgt ervoor dat water sneller kan worden afgevoerd naar de bodem. De opslag van water is ook belangrijk, want niet alleen het aantal hevige regenbuien neemt toe, maar periodes van droogte worden ook langer.'Rainproof Amsterdam is eveneens een groot voorstander van meer groen in de stad: 'Een beplante bodem warmt in de zomer veel minder op dan een verharde ondergrond. Bomen, struiken en planten bieden daarnaast ruimte aan allerlei dieren en houden door verdamping de omgeving koel.' Het is bovendien heel eenvoudig om de stad wat groener te maken: 'Door een rij tegels te verwijderen langs de gevel aan de straatkant en een tuintje aan te leggen, kan het afstromende regenwater in de grond infiltreren. Ook dragen geveltuinen bij aan een groener straatbeeld.'

WUR constateert dat 'groene ruimte' in stedelijke gebieden steeds schaarser wordt. Openbaar groen is verdwenen en verdwijnt door bebouwing of aanleg van wegen en parkeerruimte. Bovendien is voor het onderhoud steeds minder geld beschikbaar. Ook betegelen bewoners hun tuinen steeds meer waardoor er steeds minder groen is. Voor de stad is 'groen' echter belangrijk voor een aangenaam klimaat, voor het beheersen van regenwater en voor de natuur in de stad.'Plantsoenen en parken met bomen, struiken en planten bieden een goede leefomgeving voor kleine en grote dieren', stelt Atlas Natuurlijk Kapitaal (ANK), een platform voor kennis en discussie over natuurlijk kapitaal. 'Een gevarieerde kruidenvegetatie is ook belangrijk voor insecten die bloemen bestuiven, met name wilde bijen, vlinders en zweefvliegen. Ook natuurvriendelijke oevers zijn belangrijk voor de waternatuur en de kwaliteit en veel vogels broeden in de omringende struiken.''In 2050 woont zeventig procent van de mensheid in steden', stelt WUR. 'Hierdoor worden vraagstukken rond duurzaamheid en kwaliteit van leven voor die steden steeds dringender.' 'De opgave is om al die groenelementen als geheel te gaan zien', meent ANK. 'Waar mogelijk moeten we al die elementen verbinden en ruimte maken of houden voor planten en dieren.'

Kortom, ook kleine 'groene' initiatieven in de buurt dragen gezamenlijk bij aan de natuurlijke balans in de stad en zorgen voor het behoud van de broodnodige stadsnatuur.

Dit artikel is geschreven door Aristide Weitenberg. Hij maakte ook de foto's.

Wil je reageren? Dat kan.

Elke 2 weken verschijnt er een nieuwe aflevering van dit feuilleton. De eerstvolgende aflevering verschijnt op zaterdag 8 december.

De eerdere afleveringen van dit webfeuilleton vind je hier.