Op zondag 25 oktober jl. begon een kunstwandeling o.l.v. Angèle Goossens bij het beeld ‘Dragers van Verre’ van Nelson Carrilho in het Westerpark.Het beeld laat twee figuren zien die iets op het hoofd dragen. Nelson zelf was aanwezig om te betekenis ervan toe te lichten.

Bij het beeld vind je de volgende tekst van zijn hand:
‘Laat ons allen erbij stil staan dat elk mens,
waar hij of zij ook vandaag komt of naar toe gaat,
zijn culturele rijkdom heeft meegenomen en uitdraagt,
Opdat wij ten allen tijde zijn schoonheid mogen ervaren.’

De wandeling ging langs meer kunst in de openbare ruimte om te eindigen in Nelsons atelier in de Jordaan. Hier liet hij meer werk zien en vertelde over zijn nieuwe project in Zuid Italië.

Het is de bedoeling dat een aanzienlijk grotere versie van ‘Dragers van verre’ een plaats krijgt in Riace in Calabrië.  Het dorpje met 2800 inwoners werd beroemde omdat eind jaren 90 vluchtelingen door de burgemeester werden verwelkomd en opgenomen, mede als oplossing voor het geleidelijke vertrek van de oorspronkelijk bewoners. Er ontstond een netwerk van solidariteit en lokale economie. Riace werd gezien als een geslaagd integratiemodel. Inmiddels is de situatie er veranderd: de overheidssubsidie werd beëindigd, de burgemeester is vervangen en er zijn er nog weinigen vluchtelingen gebleven.
In 2019 is een stichting opgericht om het project nieuw leven in te blazen. Het beeld ‘Dragers van verre’ speelt hierbij een belangrijke rol. 

Helaas kon aan de wandeling en het atelierbezoek een beperkt aantal mensen deelnemen door de Coronamaatregelen. In het voorjaar hopen we deze kunstwandeling en het atelierbezoek opnieuw te kunnen organiseren.