Vanaf 8 september is het – met financiële steun van Vereniging Rembrandt en de Turing Foundation – geheel gerestaureerde postkantoor van Michel de Klerk weer te bewonderen in Museum Het Schip aan de Amsterdamse Spaarndammerstraat. Een tentoonstelling ter viering van de heropening gaat in op de geschiedenis van het historische monument, onder meer met de ontwerpen van De Klerk.

Het postkantoor van Michel de Klerk is het pronkstuk uit de collectie van Museum Het Schip. Architect en kunstenaar De Klerk ontwierp zowel het exterieur als het interieur van dit prachtige voorbeeld van de bouw- en sierkunst van de Amsterdamse School. Het postkantoor aan het Spaarndammerplantsoen was onderdeel van volkswoningbouwcopmplex Het Schip, gebouwd tussen 1919 en 1921. Een postkantoor in een huizenblok was uitzonderlijk voor die tijd, tot dan toe waren functies van gebouwen strikt gescheiden. De gemeente Amsterdam verlangde echter voorzieningen in de Spaarndammerbuurt, zodat de arbeiders die er kwamen te wonen makkelijk deel konden nemen aan het moderne, maatschappelijk leven.

In het postkantoor kon je, behalve brieven posten, ook telefoneren, geld storten en opnemen. Iedereen kon nu gratis een rekening openen zodat loon hierop overgemaakt kon worden. Dat was een enorme verbetering ten opzichte van het gangbare uitbetalen in de kroeg, waarbij het grootste deel van het loon onmiddellijk werd besteed aan bier en jenever. Het postkantoor is een belangrijk historisch monument. Het is het enige postkantoor uit de jaren twintig dat nog in originele staat te bekijken is. Het laat ook zien hoeveel aandacht de Nederlandse PTT en Rijks Post Spaarbank hadden voor vernieuwende vormgeving.

In 1999 vertrokken de posterijen definitief en werd het postkantoor onderdeel van Museum Het Schip. Het groen van de PPT werd na grondig kleuronderzoek teruggebracht naar de oorspronkelijke grijsblauwe tinten. De afgelopen jaren volgde een grootschalige renovatie, waarbij het postkantoor gesloten was voor publiek.

Om de heropening te vieren is een kleine tentoonstelling samengesteld over de boeiende geschiedenis van het postkantoor met ontwerpen van Michel de Klerk, vroeg 20ste-eeuwse foto's en objecten uit de PTT-collectie. De tentoonstelling is ook onderdeel van de themarondleidingen over Michel de Klerk, dagelijks om 12.00 en 15.00 uur, waarvoor u apart kunt reserveren.