Beste buurtgenoten van Stadsdorp Westerpark,
Mijn naam is Eliz en ik werk bij de VoorleesExpress Amsterdam. De VoorleesExpress is een groot vrijwilligersprogramma in de stad waarmee we jaarlijks honderden voorlezers aan gezinnen verbinden om leesplezier en de taalontwikkeling te stimuleren bij kinderen met een taalachterstand.  Momenteel wachten in West  meer dan 21 gezinnen op een voorlezer. Omdat we hard op zoek zijn naar voldoende vrijwilligers om al deze gezinnen te helpen, hopen we dat jullie onze oproep (zie bijlage) willen delen binnen jullie netwerk van betrokken buurtbewoners. 

Waarom meedoen? 
Maar liefst 1 op de 5 kinderen in Amsterdam begint de basisschool met een taalachterstand. Niet omdat ze minder slim zijn, maar omdat ze opgroeien in een omgeving met weinig taalaanbod en waar voorgelezen worden niet vanzelfsprekend is. Met alle gevolgen van dien. Deze kansenongelijkheid wordt door de coronacrisis extra versterkt, doordat kinderen voor hun ontwikkeling in grotere mate afhankelijk zijn van hun thuisomgeving. Als voorlezer kun je met iets meer dan een uurtje per week het verschil maken voor een gezin bij jou in de buurt. Je draagt bij aan het terugdringen van laaggeletterdheid en kansenongelijkheid in de stad.

Wat is de VoorleesExpress Amsterdam? 
Al ruim 12 jaar komen onze vrijwilligers bij gezinnen over de vloer om kinderen met een taalachterstand extra aandacht te geven en ouders in staat te stellen de taalontwikkeling van hun kinderen te stimuleren. Dit doen ze door 20 keer een uurtje per week voor te lezen en taalspelletjes te doen. Sinds corona kan dit ook online via videobellen.
Op dit moment wachten heel veel gezinnen op een voorlezer. Een grote groep van onze vrijwilligers bestaat uit volwassenen, die vrijwel unaniem heel enthousiast zijn over hun ervaring als voorlezer, maar we merken óók dat veel Amsterdammers ons nog niet kennen. 
Het lijkt het ons heel erg mooi om samen met BuurtdorpWesterpark de handen ineen te slaan. Vrijwilligerswerk bij VoorleesExpress Amsterdam is een mooie ervaring. Niet alleen omdat je zo een zinvolle bijdrage kunt leveren aan één van de meest prangende uitdagingen van de stad: het terugdringen van taalachterstand en laaggeletterdheid. Maar ook omdat je misschien stadsgenoten leert kennen die je anders niet zo snel zou leren kennen.

Mochten er nog vragen zijn schroom niet om contact op te nemen! 
email: amsterdam@voorleesexpress.nl

Met vriendelijke groet, 

Eliz Ersoy
Projectmedewerker De VoorleesExpress Amsterdam & Diemen

Bezoek de website