Let op: wijziging per 1 juli

Verhuisregelingen sociale huursector voor ouderen

Ooit was je urgent als je 55 jaar werd. Dan had je recht op een begane grondwoning of eerste etage. Daarna steeg deze leeftijdsurgentie naar 60 jaar en, ja hoor, een vijftal jaar later was je pas een ‘oudere’ als je 65 werd. 

Omdat de afgelopen jaren menig bejaardenhuis is gesloten, stroomden te weinig ouderen door naar ‘leeftijdsbestendige woningen’. Om die doorstroming te bevorderen en te voorkomen dat mensen een beroep doen op de WMO voor trapliften, bedacht de gemeente samen met de corporaties twee nieuwe regelingen.  

binnenplaats De Borgt in de Assendelftstraat

De eerste regeling heet Van Groot Naar Beter - waarbij beter staat voor 'kleiner'. Wie een sociale huurwoning achterlaat van zeventig vierkante meter of meer, kan in de hele stad verhuizen met behoud van de huidige huur naar een begane grondwoning, eerste etage of een woning met lift. Deze regeling snapt iedereen: in een 'empty nest' kan een gezin worden ondergebracht, terwijl de oudere minder trappen loopt. Deze regeling zal voorlopig wel blijven. 

De tweede regeling heet Van Hoog Naar Laag (VHNL) en werd ook ingevoerd per 1 januari 2019. Maar deze regeling staat nu al op de tocht. Daarom deze ‘alarmbel’. 

Om in aanmerking te komen voor deze regeling (verhuizen met behoud van huidige huur naar een woning met hooguit één trap), moet men zich aanmelden bij de eigen woningcorporatie. Daarna is het vanaf 1 juli aanstaande niet meer automatisch een voorrangscategorie bij WoningNet (de website waar alle beschikbare sociale huurwoningen op staan). En dat is nieuw: bij geen enkele andere regeling moet men zich persoonlijk aanmelden. Een en ander betekent dat de corporaties op 1 juli de inschrijving willen sluiten van mensen die hiervan gebruik wensen te maken. Dus als je 65+ bent, of het dit jaar 65 wordt, op twee hoog of hoger woont, en wellicht in de toekomst naar een woning met lift of een begane grondwoning wilt verhuizen, meld je dan nu aan bij je corporatie. Op de corporatiewebsite staat duidelijk hoe je je moet opgeven. Deze VHNL-regeling is overigens beperkt tot het eigen stadsdeel en geldt niet - zoals bij Van Groot Naar Beter - voor de hele stad. 

de achterzijde met groenstrook van de Koperen Knoop aan de Wittenkade

Het lijkt erop dat niet alleen het aantal mensen dat gebruik kan maken van deze regeling wordt beperkt, maar het zou me niet verbazen als binnenkort de corporaties niet meer elkaars 'lage huurkandidaten' willen overnemen. Dat is de enige reden die ik kan bedenken voor deze ongebruikelijke stap om huurders te dwingen je bij je 'eigen' corporatie aan te melden. 

Zie voor meer info dit bericht over VHNL op Woningnet

Uw verslaggever heeft eieren voor haar geld gekozen… Zodra de brief werd bezorgd dat deze VHNL-regeling per 1 juli wordt gesloten voor nieuwe aanmeldingen, ben ik dagelijks gaan kijken op WoningNet. 

In de Staatsliedenbuurt komen maar weinig woningen beschikbaar. Kleine, donkere begane grondwoningen waar meestal bij staat ‘oudbouw, heel gehorig’. Ik heb de indruk dat alle mooie begane grondwoningen in onze buurt de afgelopen jaren zijn verkocht. Alleen de Koperen Knoop is er nog als een complex met seniorenwoningen. Tegenwoordig alleen voor hen met een laag inkomen. Iemand met iets meer inkomen komt daar niet op nummer 1 te staan, zo merkte de afgelopen maanden. In de Spaarndammerbuurt is het aanbod voor 55-plussers wat groter. Daar zijn seniorencomplexen in de Assendelftstraat en de Knollendammerstraat. In de Assendelftstraat staat het woon/zorgcomplex De Bogt met veel individuele woningen, een ruime gezamenlijke tuin en een restaurant. Het complex in de Knollendamstraat, tussen de Polanenstraat en het Spaarndammerplantsoen, is fraai gerenoveerde oudbouw met een ruim trappenhuis en een lift, bergingen en heel redelijke twee- en driekamerwoningen. 

Tussen Kinkerstraat en het Vondelpark (de grens van stadsdeel West) zijn er meer 55-plus complexen, bijna allemaal uit de jaren 90 en begin 2000. Zo is er het Rijtuigenhof direct aan het Vondelpark, een groot complex seniorenwoningen, waar nog wel eens appartement in vrijkomt. Op de Da Costakade is een middelgroot 55-plus complex (zo’n dertig woningen) en direct om de hoek op de Kinkerstraat (boven de Vomar) zijn een aantal etages met lift bestemd voor ouderen. Ook daar kan men dus naartoe met behoud van huur als je aan een van beide regelingen voldoet. 

In een groot complex met vooral koopwoningen aan de Tweede Constantijn Huygensstraat zijn 21 woningen gereserveerd voor 55-plussers in de sociale huursector. Het is een opvallend complex, opgeleverd in 2002 op de hoek van het WG-plein en de Jacob van Lennepkade. Veertien van deze 21 woningen worden toegewezen door een woongroep. Zij mogen zelf hun buren kiezen (mits die voldoen aan de eisen voor een sociale huurwoning) voor deze ruime driekamer woningen. De overige zeven worden toegewezen door Stadgenoot. Eén van deze woningen kwam onlangs vrij en met tranen in de ogen, want ik wil niet weg uit Westerpark, tekende ik onlangs een huurcontract. Het nabijgelegen Vondelpark, neen, dat is niet mijn park. Dat is en blijft het Westerpark!

Wanda F. Bloemgarten

Je kunt Wanda bereiken op woneninwesterpark@stadsdorpwesterpark.nl

De eerdere artikelen kun je hier teruglezen