Op woningnet zag ik deze week 14 sociale huurwoningen staan in het stadsdeel West. Een stadsdeel met 167.000 inwoners. Als je op loopafstand van het Westerpark wilt wonen, staat er maar één woning te huur. Een bovenwoning uit het bouwjaar 1923 in de Spaarndammerbuurt van 34m2. Heel klein, maar je betaalt wel de hoofdprijs van 752 euro.

Vandaag staan er 67 woningen in de hele Stadsregio Amsterdam, een regio die gaat van Aalsmeer tot Zaanstad met meer dan een miljoen inwoners. Soms zijn het er nog minder, soms net boven de 100. In mijn beleving is de woningnood nimmer zo groot geweest.

In deze serie ‘Wonen in Westerpark’ focus ik op wonen voor 55-plussers, een belangrijke doelgroep van ons stadsdorp.

We gaan in op individuele kansen voor senioren, soms zal ik een nieuwbouwproject bespreken, maar ik wil vooral de mogelijkheden onderzoeken om te wonen in een geclusterde vorm, zoals dat tegenwoordig heet. Geclusterd voor jongeren en starters, voor een bepaalde beroepsgroep of voor ouderen. Vanaf begin vorige eeuw bestaan er voorbeelden voor deze woonvorm, in allerlei gedaantes, van hofjes voor arme weduwen in de Middeleeuwen tot gelegaliseerde kraakpanden uit de jaren tachtig.

De laatste jaren zie je de coöperaties terugkomen. En sinds kort ondersteunt de gemeente Amsterdam deze woonvorm via leningen en voorrangsregelingen bij (ver)nieuwbouwprojecten. Ik zal enkele voorbeelden geven van gerealiseerde ‘geclusterde woningen’ voor ouderen in West en andere stadsdelen. Daarnaast wil ik bewoners van deze woonvorm gaan interviewen om de praktijk in onze buurt te laten zien.

Ook zal ik de lezers op de hoogte houden van pogingen om een Wooncoop Westerpark op te richten om in de toekomst kans te maken op een coöperatief (ver)bouwproject in onze buurt.

Ideeën, voorbeelden of vragen? Graag naar woneninwesterpark@stadsdorpwesterpark.nl

Deze serie artikelen wordt geschreven door stadsdorper Wanda F. Bloemgarten