Foto: Willem de Kan

                                      Foto: Willem de Kam  
Houtzaagmolen De Otter (1632) aan de Kostverlorenvaart in Amsterdam is genomineerd voor de Molenprijs 2021. Een belangrijke mijlpaal voor de oudste nog werkende houtzaagmolen ter wereld. Het prijzengeld is broodnodig voor de restauratie en verduurzaming van de monumentale houten droogloodsen rond de molen. In de zomer van 2020 werden de droogloodsen zorgvuldig gedemonteerd, voor de toekomstige restauratie. De nominatie voor de Molenprijs valt samen met de start van de vernieuwing van de kademuur door het programma Bruggen en Kademuren van de gemeente. Amsterdammers met een warm hart voor houtzaagmolen De Otter worden opgeroepen vóór 1 oktober hun stem uit te brengen via www.molenprijs.nl/DeOtter